Seminar 23 & 24 oktober 2017: Plastics in Modern Movement Buildings

[12-09-2017]

In het verlengde van de seminars die Stichting Docomomo Nederland de afgelopen jaren organiseerde wordt op 23 oktober 2017 in samenwerking met het ISC / Technology van Docomomo International en de sectie Heritage & Architecture van de TU Delft een internationaal seminar getiteld “Plastics in Modern Movement Buildings. Conservation and (Re-)design of Synthetic Building Components”. Het seminar wordt gevolgd door een excursie op 24 oktober.

 

Het doel van het seminar is om een ‘nieuw en onbekend gebied’ binnen de instandhouding van Moderne Architectuur te ontginnen en wellicht vervolgonderzoek te agenderen. Hierdoor worden internationale en nationale specialisten bij elkaar gebracht die het probleem van de instandhouding van kunststoffen in architectuur proberen te definiëren en aan de hand van casussen de ‘state of the art’ presenteren. Het brede veld van architecten, historici en beleidsmakers zal worden uitgenodigd om als actieve toehoorder een bijdrage aan de probleemdefinitie en mogelijke interventie-strategieën te leveren.

 

Het seminar vormt een tweeluik met een seminar in Antwerpen dat in het voorjaar van 2018 georganiseerd wordt door de Universiteit van Antwerpen, DOCOMOMO België en het ISC / Technology. In Nederland zal de nadruk liggen op kunststoffen als bouwmateriaal in het exterieur van gebouwen, zoals gevelpanelen, plaatmaterialen en daklicht constructies en in België zal de nadruk liggen op de toepassing van kunststoffen in het interieur van gebouwen.

 

Naar aanleiding van het seminar zal een “technology dossier” worden samengesteld dat beschikbaar komt voor de deelnemers aan het seminar en dat verder via het nationale en internationale DOCOMOMO netwerk verspreid zal worden.

 

Het seminar zal plaatsvinden in de Berlagezalen van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, de voertaal van het seminar is Engels. De kosten bedragen 50 euro (15 euro voor studenten). Inschrijven kan via http://www.cvent.com/d/b5qtp3

 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens het seminar!

 

 

Stichting Docomomo Nederland | ISC / Technology | Heritage & Architecture

Plastics-seminar2017@tudelft.nl

Download: