Internationale register

 

In het internationale register van Docomomo zijn sinds 1992 meer dan 800 gebouwen en gebouwensembles van de Moderne Beweging wereldwijd gedocumenteerd. De International Specialist’s Committee on Registers ziet toe op de selectie van de gebouwen. De verschillende landen waarin Docomomo actief is selecteren jaarlijks gebouwen rondom een vastgesteld thema. Sinds 2002 is geselecteerd aan de hand van de volgende thema’s: 2003: Sports, Body and Modern Architecture; 2004: Import-Export: Postwar Modernism in an Expanding World; 2005: The Modern House; 2006: Other Modernisms; 2007: Education; 2008: The Machine and Modern Architecture.

De gebouwen worden wereldwijd gedocumenteerd middels een vast format: de fiche. Zie voor meer informatie de site van Docomomo international. Het internationale register is gearchiveerd in het Nederlands Architectuur Instituut en is eveneens gedeeltelijk te raadplegen via onderstaande website.

Op de internationale Docomomo register website vindt u meer informatie.