Inside.momo: het Moderne interieur, hoe lang gaat het mee?


 
Met deze publicatie richt Docomomo Nederland zich op het spanningsveld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de latere eisen en wensen die voelbaar zijn in het Moderne erfgoed. Levert de vraag naar mogelijk behoud van Moderne interieurs een beperking op ten aanzien van renovatie en herbestemming, of biedt het wellicht kansen om, denkend over het interieur, te komen tot inventieve voorstellen voor de toekomst?

Hoe kan aan veranderend gebruik van woon- en werkomgevingen tegemoet worden gekomen terwijl recht wordt gedaan aan de kwaliteiten van het Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de bijzondere kenmerken van het twintigste eeuwse interieur en met name ook van wederopbouwinterieur? Naast architectuurhistorisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch beschrijven en waarderen, ligt de vraag bij Moderne interieurs ook nadrukkelijk bij interventie. Hoe gaan veranderende smaak, wijzigende comfort eisen , slijtage en de wens tot unctionele aanpassingen smane met de waarden die het Moderne interieur heeft en de mogelijkheden die het biedt.

  
 

De publicatie: Het Moderne interieur, hoe lang gaat het mee? met ISBN 9789052694160 is via de reguliere (web)winkel te koop voor 21,25 euro.

Zie bijvoorbeeld: http://www.1boek.nl/index.php/catalog/product/view/id/136857/insidemomo/

Download: