Algemeen

Stichting Docomomo Nederland heeft als doelstelling het bevorderen van kennis van en waardering voor het nieuwe Bouwen en de Wederopbouwarchitectuur in Nederland en het onderzoeken van de instandhouding van de erfenis en het gedachtegoed van deze architectuur en stedenbouw.

 

Docomomo International werd in 1988 in Nederland opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van architecten, historici, beleidsmakers en technici met actieve werkgroepen in meer dan 50 landen. DOCOMOMO International is gevestigd in Barcelona.
Het erfgoed van het Nieuwe Bouwen heeft, in tegenstelling tot erfgoed uit vroegere periode nog relatief weinig belangstelling. Op dit moment is de restauratie en conservatieproblematiek van deze architectuur zeer actueel. Door de leeftijd van de gebouwen moeten er belangrijke beslissingen worden genomen inzake onderhoud, restauratie en conservatie. Er bestaat echter nog een groot hiaat in de kennis hoe met dit erfgoed moet worden omgegaan. Docomomo Nederland tracht in haar programma kennis rondom deze problematiek te bundelen en een grotere uitwisseling van expertise tot stand te brengen.

Hierbij richt Docomomo Nederland zich niet alleen op conservatie, maar ook op de praktische oplossingen en de achterliggende restauratie- en conservatiefilosofie. DOCOMOMO Nederland onderhoud een netwerk van professionals op het gebied van het restaureren en conserveren van het erfgoed van het Nieuwe Bouwen, in zowel binnen als buitenland. Door het interdisciplinaire karakter van het netwerk van DOCOMOMO wordt er binnen en buiten het netwerk continu kennis en expertise uitgewisseld, die vervolgens kunnen worden ingezet voor documentatie, bescherming en behoud van het MOMO-erfgoed.

Het programma van Docomomo Nederland omvat het organiseren van excursies, symposia en tentoonstellingen, het uitbrengen van publicaties en het ontwikkelen en toegankelijk maken van de registers waarin gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen van het Nieuwe Bouwen en de Wederopbouw zijn gedocumenteerd.

De inzet van bestuursleden en medewerkers is geheel op vrijwillige basis. Stichting Docomomo Nederland is onafhankelijk van enige overheid, hierdoor kan de stichting zo objectief mogelijk haar waakhond functie 'op de bres voor het bedreigde gebouw' vervullen.

Om de doelstellingen te kunnen realiseren is de stichting afhankelijk van de steun van particulieren
en sponsors.