Hoogbouw EWI

EWI-gebouw TU Delft: petitie tegen sloop van de hoogbouw van de vroegere faculteit van Elektrotechniek (2017/2018)  

 

De Technische Universiteit werd in 1842 in het centrum van Delft opgericht. De expansie van de universiteit zorgde voor een geleidelijke verplaatsing naar de zuidrand van de stad en na WO II voor de aanleg van een moderne campus aan de Mekelweg. Van de na-oorlogse campus-bebouwing was het Elektro-gebouw het letterlijke hoogtepunt waarin architectuur en ingenieursvernuft bij elkaar kwamen. De hoogbouw van dit bijzondere gebouw wordt met sloop bedreigd!

 

Het iconische gebouw, ontworpen en gebouwd in de jaren zestig door architect Drexhage, is voor vele generaties Delftse ingenieurs, de inwoners van Delft en omstreken, de nationale en internationale gasten van Delft hét symbool van de universiteit en de stad. Vanuit de stad, de campus, de snelweg, het spoor en vanuit de lucht markeert de modernistische blauw-rode toren met glazen gevel het centrum van de technische wetenschap. De bijzondere architectonische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde is door de gemeente Delft erkend, wat in 2009 heeft geleid tot aanwijzing als gemeentelijk monument.

 

In het voorjaar van dit jaar lanceerde TU Vastgoed het voornemen tot sloop vanwege de vermeende functionele onbruikbaarheid van dit gebouw. Vanaf die tijd is het angstvallig stil gebleven.

Stichting Docomomo Nederland, een werkgroep ter behoud van het Moderne erfgoed, vraagt aandacht voor de bijzondere waarde die het gebouw voor Delft en de Technische Universiteit vertegenwoordigt. Om niet geconfronteerd te worden met de aanvraag van een sloopvergunning wil Docomomo het gebouw door middel van een petitie een stem geven. De stichting wil met deze petitie bereiken dat de Technische Universiteit Delft serieus en openbaar gaat onderzoeken hoe de essentie van dit markante monument door herbestemming of transformatie kan worden behouden.

 

Met nadruk willen wij stellen dat de petitie niet bedoeld is om het gebouw als onaanraakbaar te bestempelen, maar om te zoeken naar een transformatie waarbij de TU Delft het gebouw als waardevol erfgoed respecteert en alles op alles zet om de kracht van haar iconische middelpunt te behouden voor de toekomst!

 

Steun Stichting Docomomo Nederland in haar verzet tegen sloop van de hoogbouw van elektro in Delft door het tekenen van de petitie.

https://petities.nl/petitions/behoud-het-markante-ewi-gebouw-voor-delft-nederland-en-de-rest-van-de-wereld?locale=nl

Bericht van 25 februari 2017 in Delft op Zondag waarin de sloop wordt aangekondigd

Copyright foto: monty lansen

Download: