Nederlands register

 

Sinds 1992 bouwt Docomomo aan een register van gebouwd erfgoed van de Moderne Beweging. Het register bestaat uit beschrijvingen van belangrijke gebouwen en gebouwensembles van de Moderne Beweging. De selectie van de gebouwen staat onder supervisie van het International Specialist’s Committee on Registers van Docomomo International. 5 Nederlandse gebouwen worden jaarlijks toegevoegd aan het register, op voordragen van Docomomo Nederland. De gebouwen in het register zijn beschreven middels een internationaal vastgesteld format: de Fiche. Docomomo Nederland is bezig met de implementatie van een separate website waarin de Nederlandse gebouwen in het internationale Docomomo register worden beschreven.

Download: