Bedreigd erfgoed

Docomomo heeft als doelstelling het belang van de Moderne Beweging onder de aandacht brengen van de gemeenschap, overheidsinstanties, beroepsgroepen en onderwijsinstellingen die zich bezig houden met de gebouwde omgeving. Dit doet zij middels documentatie en kennisvergaring, maar ook middels acties. Docomomo zet zich in om sloop of verminking van toonaangevende gebouwen van de Moderne Beweging tegen de houden. U kunt ons attenderen op bedreigd erfgoed door ons een e-mail te sturen.


Lopende acties:

EWI-gebouw TU Delft: petitie tegen sloop van de hoogbouw van de vroegere faculteit van Elektrotechniek (2017/2018)

Lijst met gevoerde acties: