Eindhoven Statement

De voornaamste doelstellingen van DOCOMOMO staan beschreven in het Eindhoven Statement dat werd geformuleerd tijdens het eerste internationale congres in Eindhoven in 1990.

 

Doelstellingen Docomomo:

 

1. Het belang van de Moderne Beweging onder de aandacht brengen van de gemeenschap, overheidsinstanties, beroepsgroepen en onderwijsinstellingen die zich bezig houden met de gebouwde omgeving.
 
2. Het werk van de Moderne Beweging in kaart brengen en het stimuleren van documenteren van alle beschikbare informatie, inclusief een compleet register, bouwtekeningen, fotomateriaal, archieven en andere documenten.
 
3. Het aanmoedigen van het ontwikkelen van geschikte methoden en technieken voor het conserveren van de gebouwen en deze kennis verspreiden onder de beroepsgroepen.
 
4. Sloop en verminking van toonaangevende gebouwen tegenhouden.
 
5. Fondsen werven voor het documenteren en conserveren van het erfgoed van de Moderne Beweging.
 
6. Bestaande informatie over de Moderne Beweging verzamelen en deze kennis verder ontwikkelen.