Jaarlijkse excursies

Docomomo Nederland organiseert jaarlijks een excursie rond de architectuur van de Moderne Beweging in Nederland.

12 oktober 2017: Drachten

In oktober 2017 organiseerde Docomomo Nederland in samenwerking met de RCE en museum Dr8888 in het kader van het Stijljaar een excursie naar de papegaaienbuurt en de rijkslandbouw winterschool in Drachten. 


De huizen rondom de Torenstraat werden in de jaren twintig van de vorige eeuw ontworpen door de gemeentearchitect Cees Rienks de Boer (1881-1966). Via de kunstenaar Evert Rinsema kwam de gemeentearchitect in contact met Theo van Doesburg, die hij benaderde om een voorstel voor een ontwerp voor de kleuren van het interieur en exterieur te maken. Van Doesburg kon met deze opdracht zijn ideeën over beeldende kunst in de architectuur integreren. Hij ontwierp een kleurschema met de kleuren rood, blauw en geel en de non-kleuren zwart, wit en grijs. Ook maakte hij een ontwerp voor de tuinen wat echter nooit uitgevoerd werd. De felle kleuren van het exterieur zorgden voor de bijnaam ‘papegaaienbuurt’ in Drachten. De traditioneel ontworpen huizen werden bij de eerstvolgende schilderbeurt  in eveneens traditionele kleuren overgeschilderd. In 1988 zijn de kleuren van Van Doesburg aan de hand van zijn ontwerpschetsen teruggebracht. Recent uitgebreid kleuronderzoek wees echter uit dat de kleuren van Van Doesburg veel subtieler waren. Een van de panden wordt momenteel ingericht als museumwoning. Hier worden de, bij het kleuronderzoek gevonden kleuren weer opnieuw toegepast. Ten tijde van de excursie was de restauratie van de voorkamer van de museumwoning  afgerond. Het was bijzonder deze kleuren te kunnen vergelijken met een woning iets verderop in de huizenrij, waar in 1988 een kleurreconstructie aan de hand van de schetsen aangebracht was.

Het tweede deel van de excursie bestond uit een bezoek aan de rijkslandbouw winterschool. Deze school was de tweede opdracht van Van Doesburg in samenwerking met Cees Rienks de Boer. Hij ontwierp ook hier het kleurenschema voor de school, maar nu in de kleuren groen, paars en oranje. Daarnaast maakte hij twee series glas-in-lood ramen. De ramen bevinden zich nog op de oorspronkelijke positie in het gebouw. Ze bevatten gestileerde voorstellingen van een zaaier, spitter, maaier en een rooier. Beide ramen waren in uitzonderlijk goede staat.

Naast deze excursie werden er lezingen gegeven in museum Dr8888 over het kleuronderzoek georganiseerd door het kleur historisch platform, RCE. Ook was de tentoonstelling ‘De Stijl & Constructivisme’ in museum Dr8888 te bezichtigen.

 

15 november 2013: Amsterdam

We bezoeken enkele bijzondere gebouwen in Amsterdam: de laatste Bijlmerflat Kleiburg, de eerste Openluchtschool van architect Duiker en het Cygnus gymnasium. We eindigen met een borrel in de voormalige drukkerij van Trouw.

Zie in de bijlage een uitgebreidere beschrijving van het programma.
Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt: maximaal 25 deelnemers op volgorde van inschrijving. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@docomomo.nl. De kosten voor deelname bedragen 15 euro, extra kosten voor openbaar vervoer zijn voor eigen rekening.

 

12 Mei 2012: modern erfgoed in 's-Hertogenbosch

Vroeg in de middag start de excursie met een bezoek aan het voormalige tankstation aan de Bosscheweg. Dit tankstation werd in 1933 opgericht aan de Vughterweg. Het rijksmonument moest echter wijken voor de nieuwe rondweg en is voor de restauratie 50 meter verplaatst naar de huidige locatie. Het door de Bossche architect Meijlink ontworpen gebouw is uniek in Nederland omdat het een van de weinige tankstations is met een bovenwoning voor de beheerder. Projectarchitect Harrien van Dijk leidde de groep bezoekers rond en vertelde over de achtergrond van het gebouw en de keuzes bij de restauratie.

De tweede locatie ligt in het centrum van de oude binnenstad. Het betreft een voormalige Fordgarage met showroom, Pompen & Verlouw. De locatie bevat een monumentale hal met stalen spanten, enkele woonhuizen en het kantoor met showroom. Dit rijksmonument werd in de jaren dertig gebouwd naar een ontwerp van architect van Kaathoven. Het restauratieplan is gemaakt door Wijnen Architectuur. Architect Miel Wijnen vertelde tijdens zijn rondleiding dat in de planvisie is uitgegaan van een zeer terughoudende benadering, waardoor zoveel mogelijk van het oude materiaal en patina behouden is gebleven.

De derde locatie ligt iets ten noorden van het centrum in de oude industriele zone. De voormalige levensmiddelenfabriek De Gruyter is tussen 1933 en 1975 gefaseerd gebouwd door het bouwbureau van De Gruyter onder leiding van architect Wilschut. Architect Jeroen van de Ven van Tarra architectuur en stedenbouw ontvouwt ons de plannen voor transformatie van het complex tot ´De Gruyterfabriek´, een centrum voor creatieve bedrijvigheid. De oorspronkelijke logistieke formule van de daylight-factory is opnieuw inzichtelijk gemaakt en hergebruikt voor een mengelmoes aan bedrijfjes en gebruikers. De representatieve en technische staat van het gebouw is hersteld en hierbij is het gebouw alzijding toegankelijk gemaakt. Een jaar geleden heeft het gebouw een gemeentelijke monumentale status gekregen.

De excursie werd met een borrel in stijl afgesloten in de voormalige Verkadefabriek.

Augustus 2010: Kröller Muller Hoge Veluwe.

Toelichting van Bertus Mulder op de restauratie van het Rietveld paviljoen. Bezoek aan de tentoonstelling: Alles of niets, Robert van 't Hoff met toelichting door Dolf Broekhuizen. Bezoek aan het Sonsbeek paviljoen van Aldo van Eijck met toelichting van Abel Blom. 

September 2009: Modern erfgoed in Zwolle.

Bezoek aan de renovatie van de ambachtsschool van architect Krook en Baartman. Het gerenoveerde provinciehuis Overijssel van Duintjer, toegelicht door restauratiearchitect Kraaijvanger Urbis en een toelichting op de restauratie– en uitbreidingsplannen van de rechtbank (oorspronkelijk ontwerp Kruger) door Rob Hootsmans. Afsluiting met een bezoek aan het openluchtbad van architect Wiebenga door restauratiearchitect Bierman Henket architecten. 

Download: