Open brief

Op 7 september stuurden Izak Salomons, Francis Strauven, Vincent Ligtelijn, Herman Hertzberger en Tess van Eyck, leden van het panel van Van Eyck-experts, een open brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voorgenomen transformatie van de Rekenkamer.
In de brief grijpen zij naar een laatste redmiddel met het verzoek om "... af te zien van het thans voorliggende verbouwingsproject, en het unieke laat-20ste-eeuws monument dat aan uw beheer is toevertrouwd, met alle nodige zorg te omringen."

Zie de bijgevoegde pdf voor de volledige brief.

Wido Quist, als voorzitter van DOCOMOMO Nederland heeft de brief mede ondertekend. Met de ondertekening hopen wij dat de discussie, zoals die ook door Dirk van den Heuvel wordt geduid op Architectenweb (https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?id=55864), breder gevoerd gaat worden.

Uw steun kunt u uitspreken via http://bit.ly/van-eyck